Vijesti

Javni pozivi

Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog...

Na osnovu člana 48. stav (5) i člana 83. stav (5) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj: 7/17, 10/17,...

JAVNI KONKURS za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradu (podrška Habitat projektu stambenih...

Na osnovu tačke III Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2018. godinu, a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta,...

J A V N I P O Z I V za...

Na osnovu člana 44. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12, 5/14 i 12/16) i...