Odluka o izboru korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“

0
1106

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Sl.novine TK”, broj:17/00, 3/01, 12/03, 10/05 i 3/08, 8/11 i 15/13), člana 25. stav 2. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH (“Sl.novine TK”, broj:2/06 i 15/11), Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu sa budžetske pozicije 23040001 – ”Podrška povratku prognanih lica”, broj 02/1-14-9084/17 od 17. 04. 2017. godine Vlade Tuzlanskog kantona, Komisija za odabir i predlaganje korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica” imenovana rješenjem Ministra za rad socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, broj:09/1-36-22271/17 od 27. 06. 2017. godine donijela je:

O D L U K U
o izboru korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije
„Podrška povratku prognanih lica”

LISTA KORISNIKA SREDSTAVA

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here