Postanite vlasnici FINconsultovih certifikata koji vrijede

0
1152

U skladu sa Godišnjim planom edukacija za 2018. godinu FINconsult vrši upis na 23. ciklusedukacije kandidata za sticanje zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH, certificirani računovođa (CR) i 5. ciklus edukacije za ovlaštenog revizora (OR).Edukacije su planirane da se održe u periodu mart – april 2018. godine u Sarajevu i Tuzli.

Rok za dostavljanje prijava:  28.02.2017. (srijeda).

Prijave online: www.finconsult.ba

CILJ EDUKACIJE

 • Pripremiti kandidata za uspješno polaganje ispita i osposobiti za obavljanje poslova finansijsko-računovodstvene profesije.

VIŠESTRUKA KORISNOST

 • Savladavanje materije po predmetima (Programu) u vrlo kratkom periodu (8 sedmica)
 • Značajno se povećavaju šanse za prolazak na ispitima
 • Smanjuje potrebu za iščitavanjem obimne literature predviđene Programom
 • Podrška u polaganju ispita sve dok se ne polože (u obavezi smo da pružamo podršku kandidatu kroz ponovno slušanje predavanja i vježbi, dok se ispiti ne polože)
 • Podrška u budućem radu kandidata po izvršenom certificiranju.

KONCEPT RADA

 • Jedinstven koncept rada koji predstavlja spoj teorije i prakse
 • Edukacija se sastoji od interaktivnog predavanja i vježbi sa zadacima
 • Kroz prezentacioni materijal koji se dijeli kandidatima (urađen u Power Point-u) predavači daju odgovore na okvirna pitanja iz datog predmeta
 • Kroz vježbe se obrađuju zadaci koji su bili na ispitima i zadaci za koje se očekuje da bi mogli biti na narednim ispitima.

PREDAVAČI

 • Predavači angažovani na edukacijama su eksperti, profesori i stručnjaci iz prakse, koji predstavljaju autoritete u naučnim oblastima predviđenim Jedinstvenim programom obuke kandidata za sticanje zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH.

PROLAZNOST

 • Prema zvaničnim podacima, prolaznost kandidata educiranih u FINconsult-u je iznad prosjeka prolaznosti na ispitima za sticanje zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH.

CR-Nastava za Certificiranog računovođu (CR) se sastoji iz četiri predmeta sa ukupno 72 časa (18 časova po jednom predmetu).

Predmeti:

 1. Primjena upravljačkog računovodstva
 2. Primjena finansijskog menadžmenta
 3. Revizija i sistemi interne kontrole
  1. Finansijsko izvještavanje 2

OR- Nastava za ovlaštenog revizora se sastoji iz pet predmeta sa ukupno 75 časa (15 časova po jednom predmetu).

Predmeti:

 1. Napredno upravljačko računovodstvo
 2. Napredno finansijsko izvještavanje
 3. Napredna revizija
 4. Napredni finansijski menadžment
 5. Strategijski menadžment

TERMINI ODRŽAVANJA

Subota/Nedjelja  od 09:00 do 14:00

INFORMACIJE I PRIJAVE

Sarajevo, tel/fax: 033/204-769; 061/963-917

Ul. Asima Ferhatovića br. 2

e-mail: finconsult.sa@bih.net.ba

Tuzla, tel.fax.: 035/277-275; 061/963-917

Ul. Armije R BiH 15

e-mail: finconsult@bih.net.ba

Prijave online: www.finconsult.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here