Prirodne ljepote Majevice

0
1256

Masiv planine Majevice nalazi se u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, a pruža se pravcem sjeverozapad-jugoistok, kao i Dinarske planine. Sa svojih 50 – 60 km dužine te širinom oko 25 km ubraja se u naše dugačke planine.

Majevica je bogata šumama, uglavnom listopadnim, a vrlo malo na samim vrhovima možemo naći i običnu jelu kao predstavnika četinjača. Na sjeveroistočnim padinama planine prevladavaju bukove šume, a na jugozapadnim  hrastovo-grabove šume. Jugozapadne padine su gušće naseljene tako da je tamo šuma većim dijelom zamijenjena pašnjacima, voćnjacima i njivama. Veći šumski kompleksi su očuvani na sjeveroistočnoj strani planine. Karakteristično je što šuma ima i u samim selima i zaseocima. Vrlo često se drveće ostavlja i na međama privatnih obradivih parcela i pored seoskih drumova. Uz korita rijeka i potoka vegetacija je dosta bogatija.

Fauna planine je raznolika i bogata. Od lovne divljači na planini nalazimo srne, divlje svinje, zeca, a ponekad se iz Posavine za velikih vodostaja rijeke Save pojave i jeleni. Od predatora tu su lisice, jazavci, kune bjelice, dok je vuk već prije stotinu godina istrijebljen, ali postoje naznake njegovoga ponovnog pojavljivanja. Od ptičjega svijeta u lovnu divljač dolaze fazani, jarebice, prepelice, šumske šljuke i dr. Brojne su i ptice sokolovke, kao i sove jer na planini nalazimo od malih ćukova do velike sove ušare.

izvor: Svjetlorijeci.ba- Piše Dalibor Ballian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here