Srebrenik

Srebrenik je prvo mjesto na putu od Tuzle prema sjeveru, prema granici sa Republikom Hrvatskom. I o njegovoj dalekoj prošlosti svjedoče ostatci starog grada “Gradine„ koji je u srednjem vijeku bio prijestolnica nekadašnjih bosanskih banova Kotromanjića.
Unutar zidina Staroga grada od 1977. godine održava se redovna godišnja kulturna manifestacija «Srebrenik – otvoreni grad umjetnosti».
Vrijedna nalazišta stećaka takođe ukazuju na tragove dalekih civilizacija u ovom kraju. Na lokalitetima Mećave i Ćehaja nađeni su i sačuvani ostaci ovog bogatog povijesnog nasljeđa.