Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2017. godinu

0
902

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13) i člana 5. stav 4. Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu sa pozicije 21010006 – „Podrška razvoju
Kantona”, («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 9/17) Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, raspisuje

Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2017. godinu

VIŠE DETALJA OVDJE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here