Objavljen Javni poziv za učešće u programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu namjenjenih za novčanu podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima po Projektu “Zapošljavanje ranjivih kategorija”

0
319

Na osnovu tačke VI Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za novčanu podršku privrednim subjektima na području Grada Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 2/19 I 7/21), tačke 8. Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu namjenjenih za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima po Projektu “Zapošljavanje ranjivih kategorija”, broj: 04-11-10241-2021, od 19.07.2021. godine, Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle, dana 22.07.2021. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV za učešće u programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu namjenjenih za novčanu podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima
po Projektu “Zapošljavanje ranjivih kategorija”

I – Predmet Javnog poziva
Ovim Javnim pozivom prikupljaju se aplikacije (prijave) privrednih subjekata (registrovanih fizičkih i pravnih lica) koji u 2021. godini upošljavaju nezaposlene osobe iz Tuzle, koje se vode u evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzla, a koje pripadaju nekoj od ranjivih kategorija građana definisanih Programom utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu namjenjenih za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima po Projektu “Zapošljavanje ranjivih kategorija”, broj: 04-11-10241-2021, od 19.07.2021. godine,
Ranjivim i teže zapošljivim osobama, u smislu prethodno navedenog Programa i ovog Javnog poziva, smatraju se sljedeće nezaposlene osobe iz Tuzle: osobe sa invaliditetom u procentu 60% i više, pripadnici manjinskih grupa (Romi), osobe starije od 18 godina koje su bile pod institucionalnom skrbi JU Dom za nezbrinutu djecu ili SOS dječijeg sela, žene žrtve nasilja u porodici, osobe mlađe od 35 godina i osobe starije od 55 godina, koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzla.

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim obrascima, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za učešće u programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu namjenjenih za novčanu podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima po Projektu “Zapošljavanje ranjivih kategorija”
Prijavni obrazac
Izjava uz prijavni obrazac

Grad Tuzla

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here