Tuzla

0
1244

Tuzla je treći grad po veličini u Bosni i Hercegovini, sjedište je istoimene općine i kantona na sjeveru zemlje. Tuzla predstavlja nukleus kantonalnog turizma i uspješno je objedinila svoje prviredno-razvojne programe sa prirodno-povijesnim i ekološko-kulturnim nasljeđem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovaj grad ističe se posebno dugom i bogatom poviješću i predstavlja jedno od naselja sa najstarijim kontinuitetom življena u Evropi. O tome svjedoče pronađeni ostatci naselja sojeničkog tipa iz neolita. U pisanim izvorima Tuzla se prvi put spominje u djelu «De administrando imperio» vizantijskog cara i povijesničara Konstantina Porfirogenita iz sredine 10. stoljeća, kada se grad naziva Salines a šira oblast Soli.

 
 
 
 
 
Današnje ime grada potiče od Turske riječi TUZ koja u prevodu znači so. U starom dijelu grada Tuzle sačuvani su sakralni objekti (džamije i crkve) koji spadaju u grupu najvrijednijih kulturno povijesnih spomenika.
Brojni objekti i lokaliteti kulturno povijesnog nasljeđa svjedoče o bogatoj prošlosti grada i to Memorijalni kompleks Slana banja – Trnovac, Solni bunari, Spomenik rudarima u kreki, Bijela džamija i Barutana u Gornjoj Tuzl, Lederove sklupturske cjeline – Leda, most sa kipovima, Disko bol i Alegorije, Partizansko groblje itd.
 
U Tuzli su brojni sportski tereni gdje dominiraju Kulturno – sportski centar “Mejdan”, sportski centar “Partizan”, stadion Tušanj, teniski tereni na Slanoj banji i bezbroj objekata i terena za sport i rekreaciju.
Posebnu pozornost svakako zavređuje Tuzlanska “Panonika”, tri jedina slana jezera u Evropi i tri jedina slana jezera u svijetu koja se nalaze u samom centru grada na lokalitetu slanih bunara.
U centralnom dijelu grada smještene su i brojne kulturne institucije: Narodno pozorište Tuzla (najstarije pozorište u BiH 1898.), Povijesni arhiv, Narodna i univerzitetska biblioteka, Behram begova biblioteka, Međunarodna galerija potreta Ismet Mujezinović, Muzej istočne Bosne, Zavod za zaštitu kulturno-povijesnog nasljeđa, Bosanski kulturni centar, Muzej solarstva itd