Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona raspisao Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

0
1076

Na osnovu člana 12. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK” broj: 4/16) i člana 2., stav 2. i stav 4. Pravilnika o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 01-0202-76/16 od 19.02.2016. godine, direktor Zavoda objavljuje

J A V N I   O G L A S
za prijem u radni odnos

 
1. Stručnog saradnika za kontrolu, likvidaciju i evidentiranje računovodstvene dokumentacije – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad do 3 mjeseca,
2. Stručnog saradnika za informatičku podršku – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad do 3 mjeseca,
3. Stručnog saradnika za monitoring ugovorenih zdravstvenih usluga – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad do 3 mjeseca,
4. Referenta za obradu, kontrolu i evidentiranje privremene spriječenosti za rad – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad do 3 mjeseca,
5. Referenta za kontrolu i praćenje ugovorene zdravstvene zaštite – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad do 3 mjeseca,
6. Referenta zdravstvenog osiguranja u Poslovnici zdravstvenog osiguranja Tuzla – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad do 3 mjeseca,
7. Referenta zdravstvenog osiguranja u Poslovnici zdravstvenog osiguranja Živinice – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad do 3 mjeseca.
1. Kandidati pod tačkom 1. trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

 • VII stepen stručne spreme – ekonomski fakultet (dokaz: diploma)
 • Položen stručni ispit/Ispit općeg znanja (dokaz: uvjerenje)
 • Aktivno poznavanje rada na računaru (dokaz: potvrda, certifikat ili uvjerenje)
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci (dokaz: uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu)

 

2. Kandidati pod tačkom 2. trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

 • VII stepen stručne spreme – elektrotehnički fakultet, fakultet informacijskih tehnologija ili ekonomski fakultet (dokaz: diploma)
 • Aktivno poznavanje rada na računaru (dokaz: potvrda, certifikat ili uvjerenje)
 • Pasivno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika (dokaz: uvjerenje ili potvrda)
 • Položen vozački ispit „B” kategorije (dokaz: kopija vozačke dozvole)
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva (dokaz: uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu)

3. Kandidati pod tačkom 3. trebaju ispunjavti sljedeće uslove:

 • VII stepen – ekonomski fakultet (dokaz: diploma)
 • Položen Stručni/Ispit općeg znanja (dokaz: uvjerenje)
 • Aktivno poznavanje rada na računaru (dokaz: potvrda, certifikat ili uvjerenje)
 • Položen vozački ispit „B” kategorije (dokaz: kopija vozačke dozvole)
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci (dokaz: uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu)

4. Kandidati pod tačkom 4. trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

 • IV stepen stručne spreme – srednja škola društvenog smjera (dokaz: diploma o završenoj školi)
 • Položen Stručni ispit/Ispit općeg znanja (dokaz: uvjerenje)
 • Aktivno poznavanje rada na računarima (dokaz: potvrda, cetifikat ili uvjerenje)
 • Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci (dokaz: uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu)

 

5. Kandidati pod tačkom 5. trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

 • IV stepen stručne spreme – medicinska škola (dokaz: diploma o završenoj školi)
 • Položen stručni ispit/Ispit općeg znanja (dokaz: uvjerenje)
 • Aktivno poznavanje rada na računaru (dokaz: potvrda, certifikat ili uvjerenje)
 • Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci (dokaz: uvjerenje ili potvrda)

 

6. Kandidati pod tačkom 6. i 7. trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

 • IV stepen stručne spreme – srednja škola društvenog smjera (dokaz: diploma o završenoj školi),
 • Aktivno poznavanje rada na računaru (dokaz: potvrda, certifikat ili uvjerenje)

 

Svi kandidati su, pored obaveznih dokaza za svako radno mjesto na koje se prijavljuju, dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju:

 • CV, adresu i kontakt telefon i
 • PBA 3 obrazac;

Sva dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (“Službene novine TK”, broj: 5/12 i 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 9/14 i 6/15), da bi bili bodovani i po tom osnovu, dužni su dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika, kao i Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje TK kojim dokazuju da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba.

 

Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Javni oglas biće objavljen u dnevnim novinama, na zvaničnoj web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i web stranici Vlade Tuzlanskog kantona i ostaje otvoren 8 dana od dana objave.
Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće testirani od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavu sa naznakom „Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj” dostaviti na sljedeću adresu:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
Franjevačka 36., Tuzla

Poduzetnicki.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here